Geschiedenis

Onmiddellijk na de oprichting, die door vele pers- en radioverslaggevers werd bijgewoond, sloot het gilde zich aan bij de “International Association of Pipesmokers Clubs”, waarvan het hoofdbestuur in New York was gevestigd. Thans is het gilde bij het “C.I.P.C.” aangesloten via Stichting Pijp. Dit omdat wedstrijden over de gehele wereld volgens het C.I.P.C.-reglement worden gerookt.

De Gesellighe Dampkring in vroegere tijden

De Gesellighe Dampkring in vroegere tijden

Opgericht op 17 april 1951 verwierf dit gilde reeds internationale bekendheid vanwege het simpele doel dat dit gilde nastreeft: het bevorderen van vriendschap tussen mensen, ongeacht rang of stand, ras of huidkleur.

In 1952, ter gelegenheid van het éénjarig bestaan, organiseerde “De Gesellighe Dampkring” een internationale pijprookwedstrijd tussen het oudste lid van het gilde, de heer (Opa) Klijzing en de heer Paul Spinola te Flint in de Verenigde Staten. De inzet van de wedstrijd was de tittel “Wereldkampioen Pijproken 1952”. Opa Klijzing wist de 3,3 gram tabak (thans 3 gram) gedurende een tijd van 93 minuten en 18 seconden brandende te houden tegen Spinola slechts 43 minuten. Opa Klijzing verwierf dus de titel “Wereldkampioen Pijproken 1952”. De wedstrijd stond onder controle van een internationaal samengestelde jury, terwijl deze unieke gebeurtenis door 76 journalisten, persfotografen, film- en radioreporters werd bijgewoond. De Wereldomroep verzorgde vier uitzendingen naar Amerika en het geheel werd door 162 Amerikaanse radiozenders uitgezonden.

Die avond om 23.00 uur was er een directe telefoonverbinding tussen Purmerend en Amerika en dit dan in het jaar 1952. Uniek. Door het winnen van de titel “Wereldkampioen Pijproken” werd middels Opa Klijzing het gilde over de hele wereld bekend.

In 1954 proclameerde het gilde in de loop van de maand april de “Wereld Pijprookdag”. Deze plechtigheid, die werd uitgezonden over de gehele wereld, is tot in de jaren ‘70 een jaarlijkse traditie geweest, waarbij de landelijke pers een wedstrijd rookte ter opluistering van deze dag. Men heeft bijvoorbeeld aan Keizer Haile Selassie van Ethiopië een vredespijp gezonden en ook aan het Finse staatshoofd, Urbo Kekkonen. Dit gebeuren werd ook via het Polygoon Journaal in alle bioscopen uitgezonden.

In besloten kring is reeds aandacht geschonken aan het 50-jarig bestaan. Op 14 april 2002 werd het Open Noord Hollands Kampioenschap worden georganiseerd ter gedachtenis aan het feit dat Opa Klijzing 50 jaar geleden wereldkampioen werd.

dampkring